Pallotyńskie Czuwanie Maturzystów w Częstochowie

Czuwanie na Jasnej GórzeWypłyń na głębię Miłości!

20 i 21 marca 2010 r., na Dolinie Miłosierdzia i w sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, odbyło się Pallotyńskie Czuwanie Maturzystów. Jak co roku młodzież pallotyńska zjechała licznie do Częstochowy, aby przed cudownym obrazem Matki Boskiej, wspólnie się modlić.

Tradycyjnie czuwanie było podzielone na dwie części. Pierwsza miała miejsce w Dolinie Miłosierdzia. Tam młodzież połączyła modlitwę z zabawą i integracją. Grupy z pallotyńskiego Ogólnokształcącego Liceum w Lublinie i z pallotyńskiego duszpasterstwa w Częstochowie dokonały swojej prezentacji. Następnie ks. Paweł Sierny SAC na swojej konferencji wyjaśnił sens tegorocznego hasła czuwania.

 Po sytej kolacji nadszedł czas na koncert. Tym razem gościem Pallotyńskiego Czuwania Maturzystów był zespół „Full Power Spirit”, który połączył dobrą muzykę z krótkimi świadectwami.
Druga część czuwania odbyła się na Jasnej Górze. Rozpoczęta została apelem jasnogórskim. I tu nie zabrakło modlitwy i śpiewów. Przed obrazem Matki Bożej konferencję poprowadził ks. Przemysław Krawiec SAC. Czas w kaplicy na Jasnej Górze upływał pod znakiem gorliwej modlitwy, uwielbienia Maryi oraz zadumy nad własnym życiem. Ci którzy tego potrzebowali mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Następnie przyszedł czas na świadectwo, które wygłosił pan Rafał Porzeziński. Przed samą Eucharystią młodzież z Pisza poprowadziła modlitwy za maturzystów, bo to przecież oni byli głównymi sprawcami tego spotkania. Około godziny 1:00 odbyła się Msza Św. sprawowana przez ks. Adriana Galbasa SAC, który wygłosił Słowo Boże. Nabożeństwo rozesłania, jak i upominki z tego czuwania, przygotowała młodzież z Kutna.

Przez całe spotkanie, zarówno w Dolinie Miłosierdzia jak i na Jasnej Górze, modlitwy i dobry nastrój zapewniała schola młodzieżowa z Warszawy.

Marta Michalska – uczestniczka czuwania

moreU stóp Maryi… osobiste spotkanie z Jezusem!

moreSłowo wdzięczności po Pallotyńskim Czuwaniu Maturzystów

U stóp Maryi… osobiste spotkanie z Jezusem!

Pamiętam, jak kilka lat temu chodziłem na piesze nocne pielgrzymki pokutne z Błonia do Niepokalanowa. Odbywały się one zwykle raz w miesiącu. Liczba uczestników tych pielgrzymek wahała się w okolicach około dwustu. Jednak raz do roku liczba ludzi wzrastała i to czasem o 100%. Ciekawe było to, że przybywało wtedy wielu młodych uczestników. Działo się to zwykle w maju. Dlaczego?

Ponieważ w tym miesiącu młodzi ludzie szli, bo mieli ważną dla siebie intencję: prosili usilnie Niepokalaną o zdanie matur.

Ta sama intencja towarzyszyła młodym ludziom z całej Polski, z pallotyńskich parafii i nie tylko, którzy 20 marca przyjechali do Częstochowy na Pallotyńskie Czuwanie Maturzystów. Program czuwania był bardzo rozbudowany. Na początek wszystko zaczęło się w Dolinie Miłosierdzia, która ok. 15.30 (a więc w godzinie miłosierdzia) napełniła się młodymi ludźmi. U stóp Maryi (w sensie dosłownym i geograficznym) wspólnie się modliliśmy (spotkanie rozpoczęło się od modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego), bawiliśmy (podczas artystycznej części spotkania a także koncertu zespołu „Full Power Spirit”), ale także poprzez duchowe konferencje, staraliśmy się zrozumieć temat tegorocznego spotkania: „Wypłyń na głębię Miłości”. I to wszystko było w programie w pierwszej części spotkania maturzystów. Druga część to zmiana miejsca. Z niziny (Doliny Miłosierdzia) przewędrowaliśmy na górę (Jasną Górę), przed oblicze Matki. Najpierw na Apel Jasnogórski, a później na modlitwy. Przed Maryją zebrało się sporo młodzieży. Jedni klęcząc, inni stojąc, a jeszcze inni drzemiąc lecz bez wątpienia wszyscy byli tam, bo mieli ważne dla siebie intencje. I chyba najwięcej było tych z prośbą o powodzenia podczas egzaminów maturalnych. Modlitwa trwała długo toteż była ona rozmaita. Modliliśmy się śpiewem, rozważaniem konferencji, medytacją, a także, jak powiada jedna z Polskich pieśni: „niech Cię nawet sen nasz chwali”, uwielbialiśmy Boga snem. Szczytem naszego modlitewnego czuwania było osobiste spotkanie z Jezusem. Dla niektórych odbyło się ono w dwójnasób: podczas sakramentu pokuty oraz dla wszystkich podczas Mszy św. Ostatecznie nabożeństwo rozesłania, które odbyło się tuż po Mszy św. zakończyło ten szturm na niebo w intencji matur. Można więc powiedzieć, że przez 12 godzin trwaliśmy wszyscy na modlitwie we wspólnocie młodych wierzących wraz z Maryją. Przypomina mi się komentarz autora Dziejów Apostolskich znajdujący się na początku tej księgi: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Oby ta modlitwa nie stawała się dla nas tylko jednorazowym epizodem z okazji ważnego życiowego egzaminu, lecz aby wzmogła chęć wspólnego modlitewnego przebywania we wspólnocie przed Bożym obliczem.

Ks. Kamil Kudełko SAC


Słowo wdzięczności po Pallotyńskim Czuwaniu Maturzystów

Pallotyńskie Czuwanie Maturzystów w Dolinie Miłosierdzia i na Jasnej Górze w dniach 20-21 marca 2010 roku zgromadziło ok. 600 młodych ludzi z całej „pallotyńskiej” Polski. Przybyła młodzież z Białej Niżnej, z Bielsko Białej, z Chełmna, z Głuszyc (z księdzem diecezjalnym), z Kisielic, z Krakowa, z Kutna, z Lublina, z Łodzi, z Ołtarzewa, z Otwocka, z Ożarowa Mazowieckiego, z Pisza (z siostrą pallotynką), z Poznania, z Sierpca, z Tomaszowa Mazowieckiego (z osobą świecką), z Warszawy i z Ząbkowic Śląskich. Spotkanie tradycyjnie organizowały Sekretariaty ds. Apostolstwa Polskiej Prowincji Sióstr Pallotynek oraz Prowincji Poznańskiej i Warszawskiej Księży i Braci Pallotynów.

Szczególne podziękowania należą się licznie przybyłej młodzieży i ich rodzicom za umożliwienie pielgrzymowania do Częstochowy oraz duszpasterzom (kapłanom i siostrom zakonnym), nauczycielom, wychowawcom i… kierowcom, z którymi młodzież przybyła.

Dziękujemy Pallotyńskiej Wspólnocie z Częstochowy za serdeczne przyjęcie maturzystów oraz Wspólnocie Paulinów z Jasnej Góry za otwarcie swoich klasztornych bram dla „pallotyńskiej” młodzieży.

Podziękowania należą się ks. Andrzejowi Partice SAC i ks. Damianowi Nykowi SAC za przygotowania logistyczne Czuwania Maturzystów oraz grupom młodzieży z Częstochowy i z Kisielic za ich zaangażowanie w organizację spotkania.

Dziękujemy Marcie Michalskiej za pomysł na temat Czuwania Maturzystów, za jej pomoc w przygotowywaniu spotkania oraz za dekorację, którą wykonała wraz z Marcinem i przyjaciółmi.

Dziękujemy s. Agacie Hulak SAC i ks. Kamilowi Kudełce SAC za prowadzenie spotkania. Dziękujemy księżom Pawłowi Siernemu SAC i Przemkowi Krawcowi SAC za konferencje. Dziękujemy p. Rafałowi Porzezińskiemu za świadectwo. Dziękujemy alumnom WSD w Ołtarzewie za Medytację wielkopostną.

Duży wkład w realizację programu Czuwania Maturzystów miała sama młodzież. Dziękujemy więc młodzieży z Warszawy, która pod kierunkiem ks. Marcina Gontarza SAC prowadziła Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zespołowi młodzieżowemu z Warszawy dziękujemy za prowadzenie śpiewu od początku do końca spotkania. Dziękujemy młodzieży z Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego z Lublina, która pod kierunkiem ks. Tomasza Makarewicza SAC przygotowała prezentację. Dziękujemy młodzieży z Pisza za poprowadzenie pod kierunkiem s. Anny Małdrzykowskiej SAC „Modlitw za maturzystów” oraz młodzieży z Kutna, która z ks. Łukaszem Górzyńskim SAC przygotowała nabożeństwo rozesłania.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania Pallotyńskiego Czuwania Maturzystów w Dolinie Miłosierdzia i na Jasnej Górze.

Dziękujemy za dobre serca i zaangażowanie. Niech Pan Bóg Was hojnie wynagrodzi!

Maturzystom życzymy światła Ducha Świętego w czasie matur oraz przy podejmowaniu decyzji o wyborze drogi życiowej.

Wszystkich młodych zapraszamy na kolejne spotkanie – na Pallotyńskie Spotkanie Młodych do Ołtarzewa k. Warszawy, w dniach 27-28 sierpnia 2010 r.

Niech Pan Bóg błogosławi!

Ks. Piotr Banach SAC
z s. Urszulą Kukuć SAC i ks. Adrianem Galbasem SAC