PROWINCJE POLSKIE

Prowincja Chrystusa Króla [Warszawa]
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni)

ul. Skaryszewska 12
skr. poczt. 255
PL 03-802 Warszawa

tel.:
+48 22 818 27 14 (tonowe)
+48 22 818 27 15
+48 22 818 27 51

fax:
+48 22 818 84 97

e-mail:
wa.zp@pallotyni.pl 

strona internetowa:
http://www.waw.pallotyni.pl

Przełożony Prowincjalny:
ks. Waldemar Pawlik SAC

I Radca (Wiceprowincjał):
ks. Grzegorz Kurp SAC

Radcy:
ks. Józef Ciupak SAC
ks. Mirosław Mejzner SAC
ks. Mariusz Małkiewicz SAC

Administrator Prowincjalny:
ks. Mariusz Małkiewicz SAC

Sekretarz Prowincjalny:
ks. Łukasz Gąsiorowski SAC


Prowincja Zwiastowania Pańskiego [Poznań]
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni)

ul. Przybyszewskiego 30
60-357 Poznań

tel.:
+48 61 867 52 33
+48 61 862 07 20

fax:
+48 61 867 52 37

e-mail:
sac@sac.org.pl  (Zarząd Prowincjalny)
sp@sac.org.pl  (Sekretariat Prowincjalny)
serwis@sac.org.pl  (Biuletyn Annuntianda)

strona internetowa:
http://www.sac.org.pl

Przełożony Prowincjalny:
ks. Zdzisław Szmeichel SAC

I Radca (Wiceprowincjał):
ks. Przemysław Podlejski SAC

Radcy:
ks. Adam Kamizela SAC
ks. Zbigniew Rembisz SAC
ks. Kamil Wolan SAC

Administrator Prowincjalny:
ks. Adam Kamizela SAC

Sekretarz Prowincjalny:
ks. Janusz Łuczak SAC


Prowincja Polska pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki)

ul. Płońska 20
03-683 Warszawa

adres do korespondencji:
03-700 Warszawa 4, skr. Poczt. 100

tel.:
 +48 22 679 63 43

e-mail:
pallsekret@wp.pl 

Przełożona Prowincjalna:
S.M. Iwona Nadziejko SAC

Wikaria Prowincjalna:
S.M. Magdalena Szymczak SAC

Radne Prowincjalne:
S.M. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Sławińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC

Sekretarka Prowincjalna:
S.M. Magdalena Szymczak SAC

Ekonomka Prowincjalna:
S.M. Lucyna Wójtowicz SAC