ZARZĄD GENERALNY

„Zasadą i podwaliną, na której po wsze czasy opierać się powinno kierownictwo i zarząd zarówno wewnętrzny jak zewnętrzny, jest ta sama miłość; i gdyby doszło do tego, że zabrakłoby miłości, runąłby cały gmach moralny, który z miłosierdzia Bożego wzniesiony został ku tak wielkiemu pożytkowi dusz i ku większej chwale Bożej.” (OOCC VI, 438).

„Najwyższą władzę w Stowarzyszeniu sprawuje w sposób zwyczajny Przełożony Generalny wraz ze swymi Radcami, w sposób zaś nadzwyczajny – Zebranie Generalne.”
(Prawo SAC, nr 90)


Członkowie Zarządu Generalnego

Przełożony Generalny: ks. Zenon Hanas SAC

I Radca Generalny: Ks. Jeremiah Murphy SAC

Radcy Generalni:

ks. Daniel Rocchetti SAC

ks. Joseph-Jules Nkodo SAC

ks. Rahul Philips SAc

Prokurator Generalny: ks. Adam Golec SAC

Administrator Generalny: ks. Carganin Vanderlei Luiz SAC

Sekretarz Generalny: ks. Yekuturi Showri Raju SAC


Adres Zarządu Generalnego:

Casa Generalizia dei Padri Pallottini

Piazza San Vincenzo Pallotti, 204
I-00186 Roma
ITALIA-WŁOCHY

Oficjalna strona internetowa: http://www.sac.info


Przełożeni Generalni Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

 • Św. Wincenty Pallotti 1835-1850
 • Vaccari Francesco 1850-1856
 • Melia Raffaele 1856-1862
 • Auconi Ignazio 1862- 1869
 • Faà di Bruno Giuseppe 1869- 1889
 • Orlandi Carlo 1889- 1890 Vicario Gen.
 • Bannin Joseph 1890-1895 Vicario Gen.
 • Tofini Scipio 1895-1896 Vicario Gen.
 • Whitmee William 1896- 1903
 • Kugelmann Max 1903-1909
 • Gissler Karl 1909-1919
 • Cardi Giacinto 1919-1925
 • Resch Peter 1925-1931
 • Cardi Giacinto 1931-1937
 • Hoffmann Karl 1937-1947
 • Turowski Wojciech 1947-1953
 • Möhler Wilhelm 1953- 1971
 • Gorman Nicholas 1971-1977
 • Münz Ludwig 1977-1983
 • Juritsch Martin 1983-1992
 • Freeman Séamus 1992-2004
 • Kretz Friedrich 2004-2010
 • Jacob Nampudakam 2010-2022
 • Zenon Hanas 2022-