WITAMY NA STRONIE INFORMACYJNEJ
STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO
W POLSCE

PALLOTYNI

Pallotyni, czyli Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC) – katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w 1. połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim.

CHARYZMAT PALLOTYŃSKI

Wobec narastających wokół wiary problemów, którymi Kościół w jego czasach musiał się zająć, i wobec poszerzania się zadań związanych z głoszeniem Ewangelii w krajach misyjnych św. Wincenty zwrócił uwagę na naglącą konieczność ożywienia wiary i rozpalenia miłości wśród katolików, aby doprowadzić w ten sposób wszystkich ludzi do jedności w wierze Chrystusowej. Uważał, że dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest pozyskanie współpracy wszystkich członków Kościoła, tak duchownych, jak i świeckich, oraz że dla pełniejszego wykonania apostolskich zadań Kościoła należy zjednoczyć ich wysiłki.

0
Kraje Świata
0
Prowincji
0
Wspólnot
0
Współbraci

Aktualności

Pallotyński komentarz

Codziennie chcemy dostarczać krótki komentarz, słowo, rozważanie aby ożywić nasza wiarę, rozpalić miłość, która przecież w nas jest. Chcemy dzielić się Dobrą Nowiną – po pallotyńsku...

Przejdź do Pallotti TV

Powiedzieli...

ZARZĄD GENERALNY SAC

PROWINCJA CHRYSTUSA KRÓLA

PROWINCJA ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE

ZJEDNOCZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

INSTYTUT PALLOTTIEGO