KRAJOWA RADA ZAK

Skład Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK

Przewodniczący:
Michał Grzeca

Wiceprzewodniczący:

Sekretarz:
S. M. Monika Jagiełło SAC

Ekonom:
Marek Kalka

Promotor ds. formacji:
Ks. Mariusz Marszałek SAC

Pozostali członkowie:

 • Ks. Zdzisław Szmeichel SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC
 • Ks. Waldemar Pawlik SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla SAC
 • S. M. Iwona Nadziejko SAC, przełożona prowincjalna (Siostry Pallotynki)
 • Ks. Łukasz Gołaś SAC
 • Eliza Majewska
 • Teresa Korab
 • Mateusz Miernik
 • Elżbieta Orska
 • Monika Miszewska
 • Jadwiga Hajdamowicz
 • Agata Hebda

Siedziba Sekretariatu KR ZAK

ul. Skaryszewska 12,
skr. poczt.225
03-683 Warszawa

tel: 22 818 27 15

email: sekretariat.krkzak@gmail.com 

http://www.zjednoczenieapostolstwakatolickiego.pl/, Facebook i Instagram zakpallotti